Zapytaj o Faktoring Faktoring

Data:

Dynamiczne zmiany środowiska gospodarczego, w ostatnim czasie przyczyniają się do narastających trudności zachowania płynności finansowej oraz terminowego regulowaniem płatności w śród Przedsiębiorców.

Uprzejmie informujemy, że nasza firma nawiązała współpracę z Profesjonalnym dostawcą rozwiązań w zakresie Przedsądowej Windykacji Należności oraz Faktoringu (ekspresowym finansowaniu FV przed ich terminem płatności).

Partnerem w tym zakresie jest Balance Polska Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej, będącu profesjonalnym podmiotem działający na rynku finansowym B2B, oferujący Kompleksowe Zarządzanie Należnościami oraz Finansowanie bieżącej działalności Przedsiębiorstw poprzez Faktoring, Wykup Wierzytelności, Windykację Należności, Obsługę Prawną i Egzekucyjną, Restrukturyzację Zadłużenia, Monitoring Należności, Wywiad

Dzięki współpracy naszych firm, udostępniamy Państwu dodatkową funkcjonalność w naszym Systemie: Zapytaj o Faktoring / Zapytaj o Przedsądową Windykację

Nowe funkcjonalności pozwalają zautomatyzować proces bezpłatnego pozyskania oferty poprzez jedno kliknięcie w Systemie FK-INFORM, a System przekaże automatycznie wszystkie niezbędne informacje do Firmy Balance Polska Sp. z o.o. w celu przygotowania oferty na faktoring lub szybkiego i skutecznego odzyskiwanie należności na etapie przedsądowym.

Jeśli zaobserwują Państwo potrzebę zachęcamy do kontaktu z opiekunem, u którego uzyskają Państwo komplet informacji.