Moduł Budżetowanie

Umożliwia dokonywanie automatycznych analiz sprzedaży, kosztów w postaci ilościowej i wartościowej. Analiza wykonywana jest za określony okres, który może być wieloletni. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wyboru według jakiej daty wykonuję analizę np. według daty dowodu, księgowania lub terminu zapłaty. Dzięki temu że dane w Systemie FK-Inform są szczegółowo opisane użytkownik może tworzyć analizy z podziałem na wszystkie możliwe kartoteki.

W przypadku Systemu FK-Inform działającym w Spółdzielni, TBS lub zarządcy nieruchomości, są to:

 • nieruchomość – budynek,
 • administrację,
 • wg ulic,
 • lokalu,
 • kontrahenta (najemca/mieszkaniec/właściciel),
 • budżetu,
 • rodzaj zasobu mieszkaniowego (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, reklamy itp.)
 • składników czynszu,
 • węzły dla mediów (woda zimna, podgrzanie, co, gaz),
 • rodzaju dowodu sprzedaży,
 • własnych kryteriów,

W przypadku Systemu FK-Inform działającym w pozostałych firmach, są to:

 • wydział,
 • umowa/zamówienie
 • zakład
 • projekt
 • budowę,
 • zlecenie,
 • dostawcy,
 • budżetu,
 • rodzaj zlecenia,
 • rodzaju kosztu,
 • własnych kryteriów.

System FK-Inform nie posiada ograniczeń co do ilości stworzonych szablonów zestawień, co pozwala stworzenia dowolnej ilości szablonów, które w łatwy i szybki sposób użytkownik może wykorzystywać.