Moduł E-faktury

Powyższy moduł ułatwia, przyspiesza i obniża koszty związane z obiegiem faktur sprzedaży, zakupu oraz wewnętrznych w Państwa firmie. Moduł ten przede wszystkim określi i zrealizuje zasady i formy, które zapewnią w Państwa firmie autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur na kolejnych etapach obiegu dokumentów oraz umożliwi i zapewnieni zarówno fakturom papierowym, jak i elektronicznym autentyczność z oryginałem oraz z zapisami w Księdze Głównej.

Moduł umożliwia również archiwizację faktur własnych jaki obcych w postaci elektronicznej oraz bezpośredni podgląd faktur w ich postaci źródłowej.
Pozwoli to Państwu na wymierne oszczędności finansowe dotyczące zakupu:

  • papieru,
  • segregatorów biurowych,
  • specjalistycznych szaf do przechowywania faktur,
  • wygospodarowanie w obecnych pomieszczeniach biurowych dodatkowej powierzchni w wyniku likwidacji szaf na faktury,
  • zmniejszenia ilości pomieszczeń używanych jako Archiwum faktur.