Moduł Klient - Posesja

Prowadzi kartotekę najemców/właścicieli/osób zamieszkujących lokal/posesję. Dla każdej kartoteki klienta przypisane są następujące informacje: zapisy w Księdze Głównej, Naliczenia opłat czynszowych, Posiadane Lokale/posesje, Windykacja, Umowy, Pisma itd.

Prowadzi kartotekę Lokali/Posesji wchodzących w skład nieruchomości, przy czym przez Lokal/Posesję system rozumie:

 • lokale mieszkalne,
 • lokale użytkowe,
 • miejsca postojowe naziemne,
 • parkingi podziemne,
 • garaże,
 • miejsca pod reklamę,
 • pomieszczenia gospodarcze,
 • wózkownie,
 • lokale techniczne,
 • schrony,
 • lokale własne,
 • lokale inne,