Moduł Logistyka GOS

Moduł umożliwia:

 • Realizacja planu zakupu materiałów do realizacji kontraktów związanych ze sprzedażą lub produkcją.
 • Wystawianie w Systemie dowodu Zapotrzebowania na materiały przez pracowników.
 • Materiały uwidocznione na dokumencie Zapotrzebowanie są równoważne z dokonaniem rezerwacji na dany materiał, jeśli jego stan na magazynie jest dodatni.
 • System pokazuje stany magazynowe pomniejszone o aktywne rezerwacje.
 • Możliwość anulacji rezerwacji na zadany materiał.
 • Automatyczne generowanie zamówień do dostawcy na materiały.
 • Automatyczny podział przy przyjmowaniu materiału na magazyn – Pz – na poszczególne kontrakty/zadania.
 • Możliwość obserwacji realizacji zapotrzebowania od jego wpisu do systemu do momentu przyjęcia materiału na magazyn.
 • Możliwość tworzenia automatycznych zamówień do dostawcy na materiały, których stany są niższe od normatywu – Minimum.
 • Możliwość przy tworzeniu Zapotrzebowania na materiał wyboru zamiennika, jeżeli na stanie brak wybranego materiału.
 • Możliwość bezpośredniego wglądu z pozycji Umowa/zamówienie na złożone zapotrzebowania, wysłane zamówienia do Dostawcy oraz zrealizowane dostawy.
 • Możliwość przypisania zużycia materiałów do odpowiednie umowy/zamówienia sprzedaży w podziale na zlecenia wewnętrzne.
 • Kartoteka magazynowa poszerzona o:
  • Normatyw - daje możliwość wprowadzania ilości minimalnych i maksymalnych na wybranym magazynie. Informacja jest wykorzystywana do automatycznego stworzenia dokumentu zapotrzebowania na magazyn. Pozwala to uniknąć braków na magazynie.
  • Zamienniki - wprowadzenie zamienników, polega na wybraniu innego indeksu materiałowego, które może być wykorzystane w przypadku braku głównego materiału/towaru/produktu na magazynie.
  • Dostawca - pozwala na automatycznie tworzenie zamówień do dostawcy. Informacje o dostawcy umożliwiają: zmianę indeksu, jednostki miary oraz dają możliwość przeliczenia jednostki np. z kg na sztuki.