Moduł Magazyn

 • Umożliwia wprowadzanie kodu materiału o długości do 50 znaków.
 • Prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową materiałów wg. cen zakupu lub technicznego kosztu wytworzenia.
 • Umożliwia ewidencję materiałów w układzie wielomagazynowym.
 • Prowadzi ewidencję dokumentów obrotu magazynowego.
 • Prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową materiałów w układzie rachunku kosztów.
 • Prowadzi ewidencję materiałów zalegających w magazynie.
 • Umożliwia opracowanie zestawień ze stanu i ruchu materiałów.
 • Prowadzi ewidencję dostawców i odbiorców materiałów do/z magazynu.
 • Automatyczne drukowanie dowodów Pz, Rw, Zw, Wz, Pr+, Pr-, Mm, Pw oraz tworzenie szablonów tych dokumentów.
 • Umożliwia na jednym dokumencie magazynowym dokonać przychodu lub rozchodu na jeden lub kilka magazynów.
 • Rejestruje i rozlicza zamówienia materiałowe.
 • Pozwala na rozliczanie kosztu własnego sprzedaży towarów wg zasady FIFO.
 • Współpracuje z czytnikiem kodów paskowych.