Moduł Naliczenia

 • Umożliwia tworzenie cenników indywidualnie dla lokalu lub budynku/Nieruchomości.
 • Umożliwia dla lokalu lub grupy lokali przyporządkowanie składników opłat czynszowych.
 • Każdy z przydzielonych składników opłat czynszowych jest w wybranym okresie czasu, system automatycznie sprawdza przy naliczeniu opłat miesięcznych czy zadany składnik jest aktywny w danym okresie rozliczeniowym.
 • Umożliwia automatyczne naliczenie opłat czynszowych za okres inny niż miesiąc, np. od 13-go dnia do końca miesiąca.
 • Umożliwia naliczanie opłat czynszowych wg zasad:
  • jedna faktura (naliczenie) dla płatnika, który jest właścicielem kilku lokali,
  • wystawienie tylu faktur dla płatnika, ile posiada lokali,
  • wystawienie faktur (naliczeń) dla lokalu, dla którego jest więcej płatników niż jeden (np. jest kilku właścicieli dla jednego lokalu i każdy z nich pokrywa miesięczną opłatę w zadanym procencie).
 • Naliczenia opłat czynszowych mogą być robione „do przodu” np. w styczniu bieżącego roku bilansowego można naliczyć od razu w celach planowania przychodu do końca roku bilansowego.
 • Pozwala na wystawianie faktur dla sprzedaży pozostałej.
 • Umożliwia naliczanie opłat w trybach:
  • symulacyjnym,
  • naliczenie bez księgowania,
  • naliczenie z automatycznym księgowaniem,
  • naliczanie z możliwością automatycznego zastępowania naliczeń, które w zadanym okresie były już wykonane,
  • naliczanie tylko dla tych płatników, dla których w danym okresie rozliczeniowym nie było jeszcze wykonanych naliczeń,