Moduł Partycypacje

  • Umożliwia prowadzenie oddzielnej ewidencji umów partycypacyjnych w podziale na Budynki i lokale.
  • Umożliwia automatyczne księgowanie z podziałem na „raty wpłat”.
  • Umożliwia dokonywanie zmian ilości i wysokości rat oraz księgowanie tych zmian.
  • Umożliwia wykonywanie zestawień wg. zadanych parametrów.