Moduł Produkcja

Moduł jest rozszerzeniem modułu Magazyn. Dodatkowa funkcjonalność umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji dokumentacji magazynu towarów i magazynów wyrobów gotowych.