Moduł Rejestr Członkowski

 • Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji członków SM – rejestr członkowski.
 • Dokonywania zestawień z rejestru wg parametrów określonych przez użytkownika
 • Możliwość dokonywania zmian w rejestrze.
 • Przywrócenie członkostwa
 • Rejestr zawiera:
  • nr członkowski
  • dane osobowe członka
  • data przyjęcia
  • data wygaśnięcia członkostwa
  • przyczyna wygaśnięcia - słownik użytkownika
  • rodzaj członka – słownik użytkownika
  • nr uchwały zarządu
  • nr uchwały RN
  • rodzaj operacji
  • inne pola wg ustaleń z użytkownikiem