Moduł Rejestr Sądowy

  • Pozwala na przygotowywanie zestawień typujących mieszkańców Spółdzielni kwalifikujących się do wszczęcia egzekucji należności czynszowych z lokali wg. zasad określonych przez użytkownika modułu.
  • Prowadzi rejestr spraw sądowych, który zawiera dane Pozwanego, data pozwu, pozew w sprawie, oznaczenie Sądu i sędziego, sygnatura sprawy, data wydania wyroku/nakazu zapłaty, uzyskanie klauzuli wykonalności, skierowano do egzekucji, status sprawy, uwagi.
  • Pozwala na prowadzenie rejestru spraw windykacyjnych przez zewnętrzną „Firmę windykacyjną” o zawartości uzgodnionej z użytkownikiem modułu.
  •  Umożliwia prowadzenie kartoteki dłużników z wykazem spraw windykacyjnych, rozpraw sądowych, egzekucji, kosztów, ugód.
  • Umożliwia rozliczenie kosztów spraw sądowych oraz obsługi przez Firmę windykacyjną.