Moduł Integrator Excel

Umożliwia dostęp do zestawu funkcji użytkownika dostarczonych przez autora systemu FK–Inform, które można wykorzystywać bezpośrednio  w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Moduł ten udostępnia zasoby systemu oraz pozwala korzystać z nich osobom, które nie posiadają dostępu do systemu.

W zależności od udostępnianych danych funkcje dzielimy na:

 • Finansowe,
 • Powierzchni,
 • Osób zamieszkujących,
 • Zużycia mediów,
 • Budżetowania,
 • VAT-u,
 • Cennika
 • Księgi wieczystej,
 • Kontrahenta,
 • Posesji/lokalu,
 • Wspólnoty/zasobu.