Moduł Korespondencja seryjna

  • Umożliwia tworzenie jednobrzmiących dokumentów różniących się jedynie pewnymi danymi jak adres zamieszkania, nazwisko, saldo zadłużenia itp., które są automatycznie pobierane z odpowiednich kartotek systemu Inform i umieszczanie na dokumencie.
  • Umożliwia tworzenie dokumentów wzorcowych tzw. Szablony, które składają się z nagłówka, treści oraz stopki.
  • Umożliwia tworzenie szablonów indywidualnych (dostępne tylko dla zadanego użytkownika) oraz globalnych (dostępnych dla wszystkich użytkowników).

Dokumenty typu: faktura, nota, monit oraz potwierdzenie sald posiadają swoje szablony, które użytkownik systemu może własnoręcznie modyfikować lub dodawać nowe szablony.