Moduł Dodatki mieszkaniowe

  • Umożliwia wprowadzenie dodatku mieszkaniowego na zadanym lokalu.
  • Automatyczne księgowanie dodatków na rozrachunkach.
  • Analiza płatności czynszu przez mieszkańców posiadających dodatek dla celu przedłożenia w Urzędzie Miasta.
  • Możliwość obsługi dodatków mieszkaniowych przyznanych przez inne instytucje/organizacje niż przyznawane przez Urzędy Miasta.