Moduł Rejestry Vat

  • Prowadzi kartotekę stawek VAT należnego oraz stawek VAT naliczonego.
  • Rejestruje i pamięta historię dla VAT-u proporcjonalnego przy zakupie dla sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej dla każdego roku kalendarzowego osobno.
  • Tworzy automatycznie rejestr sprzedaży i zakupu na podstawie zapisów w module Naliczenie-Sprzedaż oraz Zakup.
  • Rejestry VAT można tworzyć za dowolny okres czasowy i dla wybranych rodzajów faktur.
  • Dla utworzenia rejestru VAT nie wymaga konieczności zaksięgowania faktur do księgi głównej.
  • Umożliwia użytkownikowi modelowanie postaci rejestru VAT.
  • Rejestry można drukować wg. daty obowiązku VAT lub wg. daty księgowania w celu uzgodnienia z Księgą Główną.
  • Nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowej ewidencji dla VAT odliczanego w następnym miesiącu.
  • Umożliwia drukowanie VAT – 7
  • Jest przygotowany do zmian, które obowiązują od 2013 roku.