Moduł Rozdzielnik kosztów

 • Umożliwia przy wprowadzeniu faktur zakupu „kosztowych” ich automatyczny  podział wg:
  • budynku,
  • budynku z dodatkowym podziałem na typy lokali,
  • nieruchomości,
  • nieruchomości z dodatkowym podziałem na typy lokali.
 • W ramach wybranego podziału możemy tworzyć rozdzielnik wg:
  • powierzchni,
  • ilości lokali,
  • ilości osób zamieszkujących,
  • własnego rozdzielnika.
 • Dodatkowo użytkownik ma możliwość zakładania filtrów w ramach rozdzielnika
 • Ilość tworzonych rozdzielników jest nielimitowana
 • System rozdziela koszty bez różnic groszowych.
 • Rozdzielnik można stosować dla pojedynczego wpisu jak i za okres.