Moduł Sprzedaż / Fakturowanie

 • Umożliwia tworzenie cenników indywidualnie na kontrahenta, umowę.
 • Umożliwia przyporządkowanie sprzedaży na umowę, zlecenie, wydział.
 • Pozwala na wystawianie faktur, not odsetkowych.
 • Umożliwia kopiowanie faktur.
 • Umożliwia wystawianie faktur korekt do jednej faktury lub wielu faktur.
 • Zarządza dokumentami sprzedaży.
 • Umożliwia automatyczne rozliczanie Faktur zaliczkowych z właściwą fakturą dla różnych okresów.
 • Prowadzenie rejestru VAT.
 • Wystawianie faktur „Proforma”
 • Umożliwia tworzenie przez użytkownika szablonów faktur.
 • Pozwala użytkownikowi na wybór sposobu numeracji faktur