Moduł Polecenia zapłaty

Umożliwia automatyczne tworzenie pliku „Poleceń zapłat” dla bankowości elektronicznej oraz po dostarczeniu przez Bank pliku zawierającego realizację Polecenia zapłat. Moduł automatycznie dekretuje i księguje zawartość pliku do Księgi Głównej