Moduły

Tu znadziesz opisy naszych modułów.

Administrator

Administrator

Zarządza centralnie źródłowymi zasobami danych i kontroluje dostęp użytkowników.

Budżetowanie

Budżetowanie

Budżetowanie to miejsce gdzie użytkownik ma możliwość tworzenie szybkich zestawień przychodów i kosztów. Dotakowo jest mo...

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Moduł umożliwia wprowadzanie dodatków mieszkaniowych.

E-czynsze

E-czynsze

Moduł e-czynsze daje dostęp mieszkańcowi do swojej kartoteki przez przeglądarkę internetową.

E-faktury

E-faktury

Moduł umożiwia wysyłanie i obieranie faktur za pomocą poczty elektronicznej.

E-Sprawozdawczość

E-Sprawozdawczość

Generowanie w Systemie wymaganych sprawozdań zgodnie z ustawą w postaci tabelarycznej wg. szablonów stosowanych w praktyce co...

Integrator Excel

Integrator Excel

Umożliwia dostęp do zestawu funkcji użytkownika dostarczonych przez autora systemu FK–Inform, które można wykorzystywać bezpośr...

Integrator Księga Główna

Integrator Księga Główna

Umożliwia automatyczne księgowanie/dekretowanie dokumentów zakupu, sprzedaży, naliczeń czynszowych, rozliczeń mediów oraz w...

Kalkulacja Opłaty Czynszowej

Kalkulacja Opłaty Czynszowej

Moduł umożliwia ujednolicenie nazewnictwa kosztów w układzie rodzajowym oraz sposób grupowania ich w układzie pionowym. Przyś...

Kasa/bank

Kasa/bank

Zadaniem modułu jest obsługa obrotu środkami pieniężnymi. Obsługuje wiele stanowisk kasowych oraz Rachunków bankowych. Prowad...

Klient - Posesja

Klient - Posesja

Prowadzi kartotekę najemców/właścicieli/osób zamieszkujących lokal/posesję. Dla każdej kartoteki klienta przypisane są nast...

Korespondencja elektroniczna

Korespondencja elektroniczna

Rejestrację na kontrahencie wydrukowanych lub wysłanych elektronicznie dokumentów takich jak: rozliczenie mediów, wymiar czy...

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna

Umożliwia tworzenie jednobrzmiących dokumentów różniących się jedynie pewnymi danymi jak adres zamieszkania, nazwisko, saldo ...

Książeczki

Książeczki

Moduł umożliwia drukowanie książeczek mieszkaniowych dla wybranej Wspólnoty, dla wybranych składników czynszu, dla wybranej ...

Książka Obiektu Budowlanego

Książka Obiektu Budowlanego

Pełne elektroniczne odwzorowanie Książki Obiektu Budowlanego. Moduł ma automatyczne powiązanie z modułem Remonty oraz z kar...

Księga główna

Księga główna

Umożliwia wprowadzanie kont o długości do 50 znaków,  tworzenie własnych szablonów księgowych, wyodrębnienie podziału kont na ko...