Moduł Korespondencja elektroniczna

Powyższy moduł zapewni:

  • Rejestrację na kontrahencie wydrukowanych lub wysłanych elektronicznie dokumentów takich jak: rozliczenie mediów, wymiar czynszu, monit, potwierdzenia sald, nota odsetkowa.
  • Możliwość automatycznej rejestracji drukowanych lub wysyłanych dokumentów z korespondencji seryjnej.
  • Automatyczne drukowanie lub wysyłanie dokumentów w zależności od konfiguracji kartoteki mieszkańca (zgoda na wysyłkę elektroniczną).
  • Możliwość wysyłania e-maili z Systemu do konkretnych mieszkańców, bez konieczności korzystania z zewnętrznego programu pocztowego.
  • System może być skonfigurowany w taki sposób, że użytkownicy z uprawnieniami będą mogli wysyłać wiadomości z tej samej skrzynki pocztowej, bramki sms.
  • Moduł posiada odrębny rejestr wydruków, wysłanych e-maili i smsów.
  • Wysyłanie pojedynczego e-maila bezpośrednio z kartoteki kontrahenta.
  • Wysyłanie e-maila z załącznikiem PDF z korespondencji seryjnej kontrahenta.
  • Możliwość stworzenia szablonu e-maila, który będzie mógł być wysłany do wcześniej wybranej grupy kontrahentów, na przykład na podstawie aktywnej umowy Najmu zarządzania, wniosku na mieszkanie, aktywnego przydziału ID Treści.
  • Możliwość wysyłania mailem lub drukowania faktur, rozliczeń bezpośrednio z poziomu modułu Faktury bez konieczności zapisywania PDF na dysku lokalnym, a następnie załączania PDF do maila, jeżeli użytkownik posiada Moduł E-Faktury.

W celu wysyłania smsów z modułu użytkownik winien wykupić pakiet lub abonament u operatora, który zapewnia tego rodzaju usługi. Nasz System współpracuje z dostawcą smsapi.pl.