Moduł Ugody ratalne

Moduł automatycznie dla wybranego kontrahenta tworzy raty - Faktury Ratalne. Dla każdej raty tworzy nowy dokument o odpowiednim prefiksie. Data dowodu oraz data księgowania są równe dacie ugody. Termin zapłaty raty oraz wartość raty Moduł wylicza automatycznie na podstawie podanych parametrów tj. kwota ugody, ilość rat oraz kwoty raty miesięcznej.