Moduł Windykacja

 • Umożliwia automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę.
 • Umożliwia automatyczne wystawianie monitów.
 • Umożliwia automatyczne wystawianie Potwierdzenia sald
 • Umożliwia automatyczne wysyłanie pism do Kontrahentów wg zadanego wzoru (korespondencja seryjna).
 • Pozwala każdemu indywidualnemu użytkownikowi systemu na tworzenie własnych wzorów: pism, Monitów, Not odsetkowych, Potwierdzeń sald
 • Umożliwia automatyczne księgowanie Not odsetkowych według zasad określonych przez użytkownika.
 • Umożliwia naliczanie, dekretowanie i księgowanie Not odsetkowych od faktur:
  • zapłaconych w 100%
  • od każdej częściowej zapłaty
  • od części niezapłaconej
 • Umożliwia naliczanie i księgowanie odsetek w trybie cyklicznym np. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie.
 • Umożliwia stosowanie indywidualnych stawek odsetkowych dla płatnika lub Wspólnoty.
 • Umożliwia wiekowanie należności i zobowiązań wg wybranych okresów czasowych.
 • Pozwala na dokonywanie analiz w różnych przekrojach dotyczących należności i zobowiązań.